top of page

Python Proqramlaşdırma (General)

Defscope PCAP™ – Python Proqramlaşdırma üzrə Certified Associate sertifikatlaşdırma proqramı əsasında təlim keçirir. PCAP™ – Python Proqramlaşdırma üzrə Certified Associate sertifikatı Python-a Obyektyönümlü Proqramlaşdırma yanaşmasına diqqət yetirir və göstərir ki, fərd proqramlaşdırmanın daha qabaqcıl aspektləri, o cümlədən OOP əsasları, modulların və paketlərin əsasları, istisnalar, OOP-da işləmə mexanizmi, sətirlər üzərində qabaqcıl əməliyyatlar, siyahı anlamaları, lambdalar, generatorlar, bağlamalar və faylların işlənməsi ilə tanışdır.

PCAP™ – Python Proqramlaşdırma üzrə Sertifikatlaşdırılmış Associate sertifikatı namizədin Python dilində orta səviyyəli kodlaşdırma tapşırıqlarını yerinə yetirmək, o cümlədən çoxlu proqramlaşdırma proqramlarını tərtib etmək, inkişaf etdirmək, sazlamaq, icra etmək və refaktor etmək bacarığını ölçən peşəkar, yüksək səviyyəli sənəddir. Modul Python proqramları, eləcə də obyekt yönümlü yanaşmada mövcud olan fundamental anlayış və üsullardan istifadə etməklə OOP kateqoriyalarında real həyat problemlərinin təhlili və modelləşdirilməsi ilə bağlı bacarıq və biliklərini ölçür.

What do we teach?

Modul 1: 

Kompüter Proqramlaşdırması və Python Əsasları

Modul 2: 

Nəzarət axını – Şərti Bloklar və Dövrələr

Modul 3: 

Məlumat Kolleksiyaları – Tuples, Lüğətlər, Siyahılar və Sətirlər

Modul 4: 

Funksiyalar və İstisnalar

Modul 5: 

Modullar və Paketlər

Modul 6: 

İstisnalar

Modul 7: 

Sətrlər

Modul 8: 

Obyekt yönümlü proqramlaşdırma

Modul 9: 

Əsas anlayışlar, lambdaları, bağlanmaları və Giriş/Çıxış əməliyyatlarını siyahılaşdırma

Instructor

Natiq Məmişov

Advanced Analytics Engineer

linkedin.png

Haqqında: Təlimçimiz Natiq Məmişov, bakalavr təhsilini Bakı Mühədislik Universitetində komputer mühəndisliyi  üzrə almış və qırmızı diplomla məzun olmuşdur. Süni İntellekt və Maşın Öyrənməsi sahələri üzrə çeşidli proyektlərdə çalışmış olub 4 illik təcrübəyə sahibdir. Bundan əlavə olaraq, 3 ildən artıq təlimçi kimi təcrübəsi də vardır.

bottom of page